ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 A jelen általános szerződési feltételek a www.ioptic.hu oldalon keresztül megvásárolható valamennyi termékekre vonatkoznak.

 A www.ioptic.hu üzemeltetője az IOPTIC Kft.

 Adószám: 25014938-2-41

 Számlaszám: OTP Bank 11742087-24279512

 

 

 email: iopticbp@gmail.com

 web: www.ioptic.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ILoveOpticBudapest/?ref=hl

Instagram: https://www.instagram.com/iloveopticbudapest/

A weboldal tárhely szolgáltatója: DotRoll Kft.

Telefon ( Dotroll) : 061 432 32 32 

 

 

 Ön a webfelület használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, a szállítás díjáról, átvételi feltételeiről a termékre kattintva tájékozódhat. Az oldalon a termékek mellett feltüntetett ÁR magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t. Az ehhez számítandó egyéb költségeket, mint például csomagolási költséget, szállítási költség, külön kerül feltüntetésre. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. A megrendelés elküldéséig, az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból, megváltoztathatja a személyes adatait, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti.

A MEGRENDELÉS elküldésével Ön véglegesíti megrendelését, amely a szerződés szerint ajánlatnak minősül. Az ajánlat megérkezését automatikus e-mailben visszaigazoljuk, és hamarosan értesítjük a megrendelés elfogadásáról.

A vételár teljes kifizetéséig termék az Optika tulajdonában marad.

Magyarországon a szállítási idő maximum 3nap az INGYENES TNT vagy DIOPTRANS futárszolgálattal. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során az Optika tájékoztatja Önt, ha a megadott szállítási idő nem tartható be, az Optika erről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az Optikának utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomag tartalmát. Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és nem készül jegyzőköny az optika nem vállal felelősséget. 

 A vásárlás menete a következő:

Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Keresse meg az oldalon azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.

Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük, adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.

Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg az „Add to cart” gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.

Ezután kattintson a „Your cart ” gombra.

Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a „Check out” gombot.

Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, majd válasszon szállítási módot és címet, majd válasszon fizetési módot, és végül adja meg a kívánt számlázási címet. Ha elkészült, nyomja meg a „Continue to shipping method” gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.

Ha elektronikus fizetést választott, akkor a oldal átirányítja a választott online fizetési lehetőséget biztosító oldalra. Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is.

Az oldal felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben küldjük el, és a visszaigazoló email tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott. Ekkor Ön és az Optika között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül.

Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 1 napon belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük, mielőbb jelezze ezeket az Optika elérhetőségeinek egyikén. ( 061 796 11 46) Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a terméket.

Szállítási lehetőségek és azok árai: 

-Személyes átvétel 

-Futáros házhozszállítás TNT-vel

 

-Készpénzes fizetés utánvéttel házhoz - POSTA MPL vagy TNT futárnak: Ön a futárnak is fizetheti készpénzben rendelése ellenértékét. Ekkor egy olyan elismervényt kap majd, amely egyszerre igazolja a csomag átvételét és a fizetés tényét.

-Internetes PayPal fizetés (vagy bankkártyával fizetés): Amennyiben ezt az opciót választja, a rendelés leadása után átirányítjuk Önt a Paypal.com internetes bejelentkező oldalára. Ha már van Paypal számlája, akkor onnan tudja átutalni rendelése ellenértékét az optika Paypal számlájára. Ha még nincs PayPal azonosítója, akkor először regisztráljon a PayPal oldalán és csak után adja le rendelését, mert a regisztráció hosszabb folyamat lesz. (bankkártyával is a Paypal “bejelentkező” oldalán tud fizetni.) További információ a Paypal oldalán található.

A vásárlástól elállás joga

Internetes vásárlás esetén Önt megilleti a termék visszaküldésének, a szerződéstől való ELÁLLÁSNAK JOGA.

Ezt azt jelenti, hogy Ön indoklás nélkül, egyoldalúan visszaléphet a vásárlástól, mind a megrendelés időszaka alatt, egészen a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül.

Fontos kitétel, hogy az elállási jog kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkozik, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó” jogszabályi fogalma).

Amennyiben élni kíván ez elállás jogával, javasoljuk, szándékát írásban vagy szóban jelezze számunkra elérhetőségünk valamelyikén. ( Email, telefon, SMS) A szándéknyilatkozathoz segítséget nyújt a letölthető nyilatkozatminta. Elállás esetén köteles a terméket TÖKÉLETES HIÁNYTALAN ÁLLAPOTÁBAN haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni számunkra (postára adni, futárt rendelni). A terméket személyesen is vissza hozhatja. De a visszaküldés költsége és biztosítása  Önt terheli.

Cégünk a legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 28 napon belül  visszafizeti Önnek a vételárat. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a visszafizetést visszatarthatjuk, amíg a termék vissza nem érkezik hozzánk, vagy ha az törött, sérült! 

Amennyiben a terméket nem csak kipróbálta, hanem használta is, akkor nem élhet az elállás jogával. 

A visszatérítés során ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, ahogy Ön fizetett nekünk. Ha Ön más fizetési mód igényel, vagy ehhez hozzájárul, ezzel kapcsolatban semmilyen többletköltség nem terheli.

Figyelem, Önt nem illeti meg a visszaküldés, elállás joga:

olyan termék esetén, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Optika által nem befolyásolható;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, szereztünk be vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. szemüveglencse);

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kontaktlencse, ápolófolyadék);

 Ön az Optika hibás teljesítése esetén az Optikával szemben szavatossági és jótállás igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Optika számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Optika költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Optika adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni az Optikával.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Optikától vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Optika csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Optika bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az a) pontban meghatározott jogot vagy TERMÉKSZAVATOSSÁGI IGÉNYT érvényesíthet. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Optika) szemben gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyv értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. A gyártó, forgalmazó (Optika) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Optika) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A fogyasztási cikkekre vonatkozó KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSSAL kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, így például a legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek esetében 10 000 Ft eladási ár felett. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási időtartam a termék adatlapján kerül feltüntetésre.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Az Optika a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Optikának a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

ha az Optika a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Optika költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Optikának törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Optikát terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen az Optika bármely elérhetőségén jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a panasz lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Panasz és reklamáció esetén, akár termékkel, akár szállítással kapcsolatban, forduljon hozzánk valamely elérhetőségünkön.

Az Optika a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Az Optika a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén az Optika az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. Amennyiben a panasz az Optika és Ön között nem rendeződik, békéltető eljárást vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.  A békéltető testületek eljárásáról és a testületek elérhetőségéről itt olvashat: http://www.bekeltetes.hu

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://www.bekeltet.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

Amennyiben úgy látja, az Optika nem a jogszabályoknak megfelelően működik, bejelentéssel élhet a fogyasztóvédelmi hatóságok területi szervei felé: http://www.nfh.hu/teruleti

Az oldalunkon megjelenő luxus brand lógók, fotók, Linda Farrow és Dita képek jogvédettek. Blogbejegyzéseink  semmilyen formában az  engedélyünk nélkül nem felhasznáhatóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. január 1. A jelen ÁSZF-ben nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadóak. A

Általános Adatvédelem:

Az I LOVE OPTIC-nál arra törekszünk, hogy kiemelkedő tapasztalatokat nyújtsunk, és tartós, hiteles kapcsolatokat építsünk ki Önökkel. Ez magában foglalja az Ön személyes adatainak védelmét és felhasználását.

Az I LOVE OPTIC teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) adatvédelmi elveivel szemben. Az Ön magánszférájával szembeni  elkötelezettségünk részeként frissítettük az Adatvédelmi irányelvek feltételeit, hogy még nagyobb átláthatóságot biztosítsunk az Ön személyes adatainak felhasználása és megőrzése terén. Az Ön jogai és a kapcsolattartás módja nem változott.

Létrehoztunk egy külön kapcsolattartási pontot minden olyan kérdéssel kapcsolatban, amely közvetlenül kapcsolódik az adatvédelmi irányelveinkhez, és amely az alábbi e-mail címen érhető el: iopticbp@gmail.com

 Köszönjük, ha minket választ és megtisztel bizalmával!