GDPR


 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

Az I LOVE OPTIC-nál arra törekszünk, hogy kiemelkedő tapasztalatokat nyújtsunk, és tartós, hiteles kapcsolatokat építsünk ki Önökkel. Ez magában foglalja az Ön személyes adatainak védelmét és felhasználását.

Az IOPTIC Kft.teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) adatvédelmi elveivel szemben. Az Ön magánszférájával szembeni  elkötelezettségünk részeként frissítettük az Adatvédelmi irányelvek feltételeit, hogy még nagyobb átláthatóságot biztosítsunk az Ön személyes adatainak felhasználása és megőrzése terén. Az Ön jogai és a kapcsolattartás módja nem változott.

További információért olvassa el felülvizsgált adatvédelmi irányelveinket.